واحد فروش تصویربرداری Ultrasound Cardiac
مشخصات فنی اکوکاردیوگرافی
دستگاههای اکو کاردیو گرافی GE و Maylab بصورت نو یا نمایشگاهی، استوک، کارکرده و ریفربیشد Refurbished شده برای مدل های مبله و پرتابل
GE Vivid 3, Vivid 4, Vivid 7, Vivid 7 BT08 Dimension,Vivid S5, Vivid i, Vivid e, Maylab 50,…
و همچنین برای پروب های قلبی نو، استوک، کارکرده و ریفربیشد Refurbished شده مدل های
Transducers 3 S, 3 S-RS,M 3S, M4S,………………… میباشد.
دستگاه اکوکاردیو گرافی
کاربرد برای نارسایی های قلبی، انقباضات قلبی، رادیووژی، اکو مری، اورولوژی و جراحی های قلب
مارک GE
مدل Vivid 7 Dimension
مانیتور رنگی Medical LCD 17″
نوع پروب التراسوند M4S با سیستم خطی 3-14 MHZ
اندازه گیری اتومات D / M / B
اندازه گیری خودکار IMT
نمایش تصاویر 2D / 3D
وزن 190 Kg
سایر مشخصات :
GE Vivid 7 Dimension Refurbished Ultrasound System includes:
DICOM MEDIA
4D VOLUME
LVO CONTRAST
ADVANCED CONTRAST (research)
ANATOMICAL M-MODE
TISSUE VELOCITY IMAGING & TISSUE TRACKING