سیستم تست ورزش Biostress/Cosmed/Norav/Edanusa با تردمیل های تراک مستر TMX425/TMX428
کاربری بسیار آسان User-Friendly و برقراری ارتباط سریع با هر کاربر
Real Time 12 lead ECG
قابلیت های فعال Resting ECG, Exercise ECG, VCG/SAECG, and HRV
VCG Report, XYZ Wave TVCG Report and SAECG Report
تشخیص آریتمی های SVPB,VPB,ST و Eventه ها با اندازه گیری و پردازش ECG
دیتکت پیس میکر، پردازش اتومات آریتمی و تغییرات HRR قلبی و بازتوانی( Recovery )
قابلیت تشخیص جداشدن لیدوایر با آلارم دیداری
قابلیت ایجاد پروتکل جدید Bruce همراه با سایر پروتکل های درمانی
بازنگری مجدد کلیه مراحل تست ورزش انجام شده با نمایش Trends
سازگار با تمام تردمیل های مدیکال استاندارد تست ورزش
ارائه کلیه گزارشات با فرمت های word, pdf, jpg و ارسال email
دارای آپشن فعال جهت اتصال فشارسنج خون اتومات حین انجام تست ورزش
فرمان پرینت جهت گزارش آریتمی حین انجام تست ورزش در هر زمان
ارائه کلیه گزارشات رست ecg همراه با Interpretation روی کاغذ A4